Ziekte en verzuim

Iedere dag wordt bij het begin van de school de aanwezigheid van de leerlingen gecontroleerd. Deels omdat dit vanuit de overheid moet, deels uit bezorgdheid over het afwezig zijn van een leerling. Is een leerling om onbekende reden afwezig, dan wordt telefonisch contact gezocht. Het komt vaker voor dat ouders/verzorgers niet te bereiken zijn omdat ze ineens een ander telefoonnummer hebben. Vandaar het verzoek wijzigingen van telefoonnummers tijdig door te geven, evenals adreswijzigingen !

Bij afwezigheid wegens ziekte of anders worden de ouders dringend verzocht hun kind vóór het begin van de ochtend- of middagschooltijd telefonisch af te melden via tel.nummer 045 – 531 14 51. Dit dient ook te gebeuren indien een leerling niet tijdig op school aanwezig kan zijn. Indien een leerling regelmatig te laat komt, wordt hierover met u als ouder een gesprek aangegaan. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zijn we verplicht hiervan melding te maken bij bureau Voortijdig School Verlaten! Meer info hieromtrent leest u in de schoolgids.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details