/ Home / Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Graag willen we ons even voorstellen, wij zijn de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Op gen Hei. De medezeggenschap is betrokken bij het schoolbeleid en bestaat uit zowel leerkrachten als ouders. Onze MR wordt gevormd door Desirée Janssen-van Hof, Kirsty Suhopoljac-Sijstermans en Patricia Gotschalk–van der Schaaf als oudergeleding en Suzanne Meijs (tevens voorzitter MR), Adinda Hellmanns en Johanny Lonussen (tevens secretaris) als personeelsgeleding.

We vergaderen 5 tot 6 keer per schooljaar. In het eerste gedeelte van een vergadering vergaderen we met de directeur en informeert en bespreekt de directeur de lopende schoolzaken met ons. In het tweede gedeelte van de vergadering verlaat de directeur de vergadering en worden de overige agendapunten besproken.

Wat komt er zoal aan bod tijdens de vergaderingen? Het schoolbeleid, de schoolontwikkelingen, zaken rondom het personeel en de bezetting van de groepen, de begroting….
De MR tracht via de oudergeleding de ouders van school te vertegenwoordigen en via de personeelsgeleding het personeel te vertegenwoordigen. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. 

Activiteitenplan MR 2023-2024 Download
Jaarverslag 2022-2023 Download


Om de ouders zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk dat de leden van de MR weet hebben van uw vragen, zorgen en signalen. Per email zijn we bereikbaar op het volgende adres: mropgenhei@movare.nl. Ook kunt u één van ons persoonlijk een bericht sturen:
Desirée Janssen-van Hof: deesjanshof@gmail.com
Kirsty Suhopoljac-Sijstermans: kirsty_sijstermans@hotmail.com
Patricia Gotschalk – van der Schaaf: patriciavanderschaaf@hotmail.com
Adinda Hellmanns: adinda.hellmanns@movare.nl
Suzanne Meijs: suzanne.meijs@movare.nl
Johanny Lonussen: Johanny.lonussen@movare.nl
 
Daarnaast mag u ons natuurlijk altijd aanspreken bij de schoolpoort.

Hieronder vindt u de meest actuele actiepuntenlijsten. Wilt u graag een andere actiepuntenlijst inzien, neem dan gerust contact op met een van de MR leden.

Actiepuntenlijst 23-11-2023 Download
Actiepuntenlijst 28-09-2023 Download
Actiepuntenlijst 26-06-2023 Download
Actiepuntenlijst 15-05-2023 Download
Actiepuntenlijst 23-03-2023 Download
Actiepuntenlijst 02-02-2023 Download

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool Op Gen Hei?

Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details