/ Home / Informatietechnologie

Informatietechnologie

Op basisschool Op gen Hei zijn we ervan we bewust dat we deel uitmaken van een maatschappij waarin de digitale wereld een steeds grotere rol speelt. Door gebruik te maken van technologische vernieuwingen (smartboards, LCD-schermen, vernieuwen computerbestand, digitale kopieertoestellen) bieden we de kinderen extra kansen. Een aantal jaar geleden zijn onze mogelijkheden uitgebreid door het gebruik van tablets. Deze worden ingezet als ondersteuning bij diverse lessen.

Onze klaslokalen zijn allemaal voorzien van LCD-touchschermen als schoolbord. Deze zijn gekoppeld aan de computer van het klaslokaal of te verbinden met andere apparaten. Zo kunnen we op een interactieve manier lesgegeven.

Op gen Hei maakt gebruik van het leerlingenadministratiesysteem ParnasSys.

Informatie naar ouders verloopt zoveel mogelijk via Isy. Dit systeem is gekoppeld aan het eigen kind en de groep waarin het kind zit.

kind op fietsje
agressief kind met step

Ouderverklaring inzake omgang met internet en e-mail en foto’s

Onze school beschikt over toegang tot het internet. Hierdoor is een beter gebruik van educatieve en administratieve toepassingen mogelijk en kunnen leerlingen gebruik maken van internet en mail. Deze kanalen bieden nieuwe mogelijkheden, maar kunnen ook gevaarlijk zijn. Daarom zijn er op school duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van internet en mail. Deze afspraken zijn vastgelegd in een internetprotocol.

Ook willen we er zeker van zijn dat als wij foto’s plaatsen in de schoolgids of het informatieblad, u daar toestemming voor heeft gegeven. Daarom vragen we om daar wel of geen toestemming voor te geven. Dit doet u door een formulier te ondertekenen en in te leveren bij de leerkracht. Eén formulier geldt voor één kind. Als meerdere kinderen uit hetzelfde gezin naar Op gen Hei gaan, vult u voor ieder kind een formulier in. Heeft u nog geen formulier ontvangen? Meld u dan bij de leerkracht of directie.

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool Op Gen Hei?

Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details