/ Home / Leerlingenraad

Leerlingenraad

Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in de groep en op school voelen ze zich daar ook verantwoordelijker voor. Een van de manieren om de betrokkenheid te vergroten is met een leerlingenraad. Daarom heeft onze school een leerlingenraad. 

De leerlingenraad heeft als doel om;

  • De betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
  • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • Aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen
  • Bevorderen van actief burgerschap

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?

Uit de groepen 5 t/m 8 worden 2 vertegenwoordiger gekozen. De leerlingen kiezen zelf wie zij als vertegenwoordigers in de leerlingenraad willen. De vertegenwoordigers zullen namens de groep het woord voeren in de leerlingenraad. 

De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd. Bij elke vergadering is een vaste leerkracht aanwezig. 

De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.

Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?

  • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad, een klassenvergadering plaats
  • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
  • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën
  • Het team kan bespreekpunten inbrengen

Door de leerlingenraad leren leerlingen dat zij denken en handelen vanuit de belangen van alle leerlingen, het algemeen belang. Leerlingen leren hun communicatieve vaardigheden te versterken. Ze leren empathisch verbaal en non-verbaal te communiceren door actief te luisteren en goede vragen te stellen om vervolgens samen te vatten wat er besproken is. 

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool Op Gen Hei?

Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details