Informatietechnologie

Nieuwe ontwikkelingen

Basisschool Op gen Hei onderkent dat ze deel uitmaakt van een maatschappij waarin de digitale wereld een steeds voornamere plek inneemt. Door gebruik te maken van deze technologische vernieuwingen (smartboards, LCD-schermen, vernieuwen computerbestand, digitale kopieertoestellen) biedt de school de kinderen extra kansen. De ontwikkelingen zijn enorm en sinds een aantal jaren zijn de mogelijkheden uitgebreid door aanschaf van tablets, welke ingezet worden als ondersteuning bij diverse lessen. In de groepen word gewerkt met deze digitale aanvullingen.

Onze klaslokalen zijn allemaal voorzien van LCD-touchschermen als schoolbord. Deze zijn gekoppeld aan de pc van het klaslokaal of digitaal te verbinden met andere devices, waardoor er interactivief lesgegeven kan worden. De mogelijkheden op multimediagebied zijn enorm en behoeven dan ook geen verdere uitleg.

Onze school maakt gebruik van het programma ParnasSys, een administratiesysteem dat ons de mogelijkheid biedt om alle benodigde gegevens van onze leerlingen onder één noemer te vangen.

Informatie naar ouders verloopt zoveel mogelijk via ISY, een informatieportal voor ouders, gekoppeld aan het eigen kind en de groep waarin het kind zit.

Bij dit alles geldt dat we ons houden aan de volgende stelregel: niet het vele is goed, maar het goede is veel. Eerst de lopende zaken goed afhandelen, daarna starten of aanvullen met iets nieuws.

Ouderverklaring inzake omgang met internet en e-mail

Onze school beschikt over een internettoegang. Hierdoor is een beter gebruik van educatieve en administratieve toepassingen mogelijk en kunnen leerlingen van de school gebruik maken van internet en e-mail. Ook heeft onze school een website (www.opgenhei.nl) en wordt een schoolgids uitgebracht. Deze nieuwe media bieden nieuwe mogelijkheden, maar kunnen ook gevaren meebrengen. Daarom zijn er op school duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van internet en e-mail. Deze afspraken zijn vastgelegd in een internetprotocol. Tevens willen wij ons ervan verzekeren dat t.a.v. het plaatsen van foto’s in schoolgids of informatieblad dit niet zonder uw toestemming plaatsvindt. Aangaande deze zaken wordt u schriftelijk verzocht daar wel of geen toestemming voor te geven. Wij verzoeken U het formulier ondertekend in te leveren bij de groepsleerkracht van uw kind. Omdat de toestemming gekoppeld is aan één persoon, dient u voor ieder kind de verklaring afzonderlijk in te vullen. Mocht u zo’n formulier nog niet hebben ontvangen, meld dat dan even aan de leerkracht of bij de directie. De school dankt u bij voorbaat voor uw medewerking.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details