Sociale ontwikkeling


Basisschool Op Gen Hei presenteert ‘Gelukskoffertjes’


In de Harmoniezaal in Landgraaf introduceerde Basisschool Op Gen Hei middels een spetterende show het koffertje : ‘Groeien in geluk’.

De inhoud van dit koffertje is een hulpmiddel om het welbevinden van de kinderen op een positieve manier te kunnen beïnvloeden.

 

Op basisschool Op Gen Hei te Landgraaf, staat ”t kind in de veranderende maatschappij” centraal.

Welbevinden is in onze visie het sleutelwoord. Als we erin slagen om ieder kind blij te laten zijn met wat het is, wordt de vraag of het kind een gelukkig schoolkind geweest is, positief beantwoord. Als school willen wij bijdragen aan gelukkige schoolkinderen.

De komende schooljaren gaan we samen met ouders op weg naar het bereiken van dit doel. Zo zijn we o.a.bezig met: Onderwijs op maat, waarbij we hoge doelen stellen, aandacht voor alle talenten, het voeren van kind-gesprekken, schoolverslagen waarbij de totale ontwikkeling van het kind in beeld wordt gebracht en scholing om het gedrag van kinderen beter te leren begrijpen.

 

Ook het koffertje “GROEIEN IN GELUK” maakt hier onderdeel van uit. Het is een hulpmiddel dat we als team in samenwerking met Stichting Sien, ontwikkeld hebben om het welbevinden op een positieve manier te kunnen beïnvloeden.

Op dinsdag 13 juni werd het koffertje gepresenteerd, waarbij een aantal leerlingen middels o.a. toneel, dans, en muziek hun talenten lieten zien.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
 

Contactpersoon:

Vivienne Palmen

Groepsleerkracht bs Op gen Hei

 

 

 

Share our website