Samenstelling groepen

SCHOOL BEPAALT GROEPSGROOTTE

De overheid schrijft niet voor hoeveel leerlingen er in een groep mogen zitten. De school bepaalt dit zelf.
Onze school bepaalt in onderling overleg jaarlijks de samenstelling van de groepen. Uitgangspunt hierbij is het KINDBELANG. Een voorbeeld daarvan is "de kleine instroomgroep".
De schoolstart beleven in een groep waar je "gezien" wordt is medebepalend om van de 8 jaar basisschool een periode te maken waar met plezier op teruggekeken kan worden.
 

COMBINATIEKLASSEN

Een combinatieklas bestaat uit leerlingen uit verschillende groepen. Een school kan voor een combinatieklas kiezen door ruimtegebrek, een lerarentekort of gebrek aan leerlingen.
Ook een pedagogische reden is mogelijk: in een combinatieklas leren kinderen zelfstandigheid en samenwerken.
Onze school kiest indien nodig (afhankelijk van het leerlingenaantal van het betreffende  leerjaar) voor deze vorm van groepsindeling.

 

BELEID GROEPSINDELING OP GEN HEI

De school houdt bij de groepsindeling rekening met een aantal onderwijskundige aspecten. Zo wordt er gekozen voor heterogene groepen 1 en 2. Hiernaast worden de 4 jarigen opgevangen in de zogenaamde "instroomgroep". Afhankelijk van het aantal nieuwe leerlingen wordt in de loop van het schooljaar een tweede instroomgroep gevormd wanneer de andere groep "vol" is. Ook is het mogelijk dat vanwege het aantal instromers in de loop van het schooljaar een groep gesplitst wordt en twee nieuwe groepen gevormd worden.

De kinderen die nieuw op school komen vormen een betrekkelijk willekeurig samengestelde groep. Een in onderwijskundig opzicht niet optimaal functionerende groep kan voor de school aanleiding zijn de kinderen van een groep 1 bij de overgang naar groep 2 opnieuw te verdelen over de groepen.

Aan het eind van groep 2 worden de kinderen ingedeeld in nieuw samengestelde groepen 3. De kinderen blijven in principe, vanaf groep 3 gedurende de rest van hun schooltijd bij elkaar. Hiervan kan worden afgeweken op grond van onderwijskundige en sociaal-emotionele redenen.

Share our website