Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent letterlijk het onderwijs passend maken voor ieder kind. Het streven is dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen, kansen en mogelijkheden geboden wordt om zijn/haar talenten volledig te benutten. Bij veel kinderen gaat de ontwikkeling vanzelf en begeleiden we het kind als het ware in zijn/haar groeiproces. Bij een klein gedeelte gaat het echter niet vanzelf. Deze kinderen hebben extra ondersteuning nodig of volgen zelfs speciaal onderwijs.

Uitgangspunten van de wet Passend Onderwijs zijn:
  • Thuis nabij, tenzij...
  • Regulier waar het kan, speciaal als het moet...
  • Onderwijsbehoeften en belang van het kind staan centraal...
Voor kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben is er de wet Passend Onderwijs vanaf augustus 2014. Heeft uw kind geen speciaal onderwijs nodig? Dan is deze wet niet van toepassing voor uw kind. Het kan wel dat de komende jaren meer kinderen in zijn/haar klas komen die extra ondersteuning nodig hebben.
Share our website