Opbrengstgericht

Opbrengstgericht werken is een begrip wat u vast niet vreemd in de oren zal klinken. Kortgezegd betekent het dat u systematisch en doelgericht werkt aan het verbeteren van de leerprestaties.

Aan de hand van de leerprestaties stelt de school doelen op en wordt er een plan gemaakt om deze doelen te bereiken. Wanneer de doelen niet zijn bereikt, dan wordt het plan aangepast. Op deze manier tracht de school zijn leerprestaties te vergroten.
Share our website