VAKANTIES - VRIJE DAGEN - STUDIE(MID)DAGEN


  •   donderdag 29 april 2021

OVERZICHT VAKANTIES EN VRIJE DAGEN - SCHOOLJAAR 2021-2022 VOOR ALLE GROEPEN.

Herfst 25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021
Kerst 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaar (Carnaval) 28 februari 2022 t/m 4 maart 2022
Pasen 17 en 18 april 2022
Meivakantie 25 april 2022 t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Pinksteren 5 en 6 juni 2022
Zomervakantie 25 juli 2022 t/m 2 september 2022Studiedagen/ studiemiddagen: 

2021:
22 september 2021 (woensdag), alle kinderen hele dag vrij.
4 oktober 2021 (maandag), STUDIEMIDDAG: alle kinderen vanaf 12:00 uur vrij.
22 oktober 2021 (vrijdag), alle kinderen hele dag vrij.
16 november 2021 (dinsdag), STUDIEMIDDAG: alle kinderen vanaf 12:00 uur vrij.
24 december 2021 (vrijdag), alle kinderen hele dag vrij.

2022:
24 januari 2022 (maandag), STUDIEMIDDAG: alle kinderen vanaf 12:00 uur vrij.
8 februari 2022 (dinsdag), alle kinderen hele dag vrij.
24 maart 2022 (donderdag), STUDIEMIDDAG: alle kinderen vanaf 12:00 uur vrij.
17 mei 2022 (dinsdag), alle kinderen hele dag vrij.
24 juni 2022 (vrijdag), STUDIEMDDAG: alle kinderen vanaf 12:00 uur vrij.
29 juni 2022 (woensdag), alle kinderen hele dag vrij.
12 juli 2022 (dinsdag), STUDIEMIDDAG: alle kinderen vanaf 12:00 uur vrij.
22 juli 2022 (vrijdag), alle kinderen hele dag vrij.

 
Zie ook onze kalender in ISY voor een overzicht van o.a. activiteiten en vrije dagen.
 

AANVRAGEN VAN VERLOF

Alleen in bijzondere gevallen kan de directie verlof verlenen. Het toezicht op de leerplichtwet heeft de laatste jaren geleid tot strenge handhaving van de regels m.b.t. aanvraag voor schoolverzuim in verband met verlof voor vakantie en vrije dagen. De schoolleiding wordt verantwoordelijk gehouden voor naleving van deze regels. In de wettelijke bepalingen staat, dat vakantieverlof acht weken vooraf dient te worden aangevraagd en nooit kan worden verleend in de 1e twee lesweken van een nieuw schooljaar. Wij verzoeken u bij aanvragen van verlof met deze regels rekening te houden.

Share our website