VAKANTIES EN VRIJE DAGEN


  •   vrijdag 4 september 2020

OVERZICHT VAKANTIES EN VRIJE DAGEN - SCHOOLJAAR 2020-2021 VOOR ALLE GROEPEN.

Herfst 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
Kerst 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaar (Carnaval) 15 februari 2021 t/m 19 februari 2021
Pasen 4 en 5 april 2021
Meivakantie 3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
Hemelvaartsdag 13 mei 2021
Pinksteren 23 mei en 24 mei 2021
Zomervakantie 26 juli 2021 t/m 3 september 2021Studiedagen : 
2020:
4 september 2020 (vrijdag), alle kinderen hele dag vrij !
18 november 2020 (woensdag), alle kinderen hele dag vrij !
2021:
2 februari 2021 (dinsdag), alle kinderen hele dag vrij !
24 februari 2021 (woensdag), alle kinderen hele dag vrij !
14 april 2021 (woensdag), alle kinderen hele dag vrij !
29 juni 2021 (dinsdag), alle kinderen hele dag vrij !


Extra vrije dagen : 
2021:
27 april 2021 (dinsdag): Koningsdag, alle kinderen hele dag vrij !
23 juli 2021 (vrijdag): calamiteitendag, alle kinderen hele dag vrij !

                  

AANVRAGEN VAN VERLOF

Alleen in bijzondere gevallen kan de directie verlof verlenen. Het toezicht op de leerplichtwet heeft de laatste jaren geleid tot strenge handhaving van de regels m.b.t. aanvraag voor schoolverzuim in verband met verlof voor vakantie en vrije dagen. De schoolleiding wordt verantwoordelijk gehouden voor naleving van deze regels. In de wettelijke bepalingen staat, dat vakantieverlof acht weken vooraf dient te worden aangevraagd en nooit kan worden verleend in de 1e twee lesweken van een nieuw schooljaar. Wij verzoeken u bij aanvragen van verlof met deze regels rekening te houden.

Share our website