VAKANTIES EN VRIJE DAGEN


  •   dinsdag 3 juli 2018

OVERZICHT VAKANTIES EN VRIJE DAGEN - SCHOOLJAAR 2018-2019 VOOR ALLE GROEPEN.

Herfst 15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018
Kerst 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaar (Carnaval) 4 maart 2019 t/m 8 maart 2019
Pasen 21 en 22 april 2019
Meivakantie 22 april 2019 t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Pinksteren 9 en 10 juni 2019
Zomervakantie 8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019


!!!   Extra vrije dagen voor de groepen 2 en 3
vrijdag 30 november 2018
vrijdag 1 maart 2019
vrijdag 21 juni 2019


Studiedagen : 
2018:
21 september 2018 (vrijDAG), alle kinderen hele dag vrij !
21 november 2018 (woensdagochtend), alle kinderen hele dag vrij !
2019:
30 januari 2019 (woensdagochtend), alle kinderen hele dag vrij !
3 april 2019 (woensdagochtend), alle kinderen hele dag vrij !
11 juni 2019 (dinsDAG), alle kinderen hele dag vrij !

                  

AANVRAGEN VAN VERLOF

Alleen in bijzondere gevallen kan de directie verlof verlenen. Het toezicht op de leerplichtwet heeft de laatste jaren geleid tot strenge handhaving van de regels m.b.t. aanvraag voor schoolverzuim in verband met verlof voor vakantie en vrije dagen. De schoolleiding wordt verantwoordelijk gehouden voor naleving van deze regels. In de wettelijke bepalingen staat, dat vakantieverlof acht weken vooraf dient te worden aangevraagd en nooit kan worden verleend in de 1e twee lesweken van een nieuw schooljaar. Wij verzoeken u bij aanvragen van verlof met deze regels rekening te houden.

Share our website