VAKANTIES EN VRIJE DAGEN


  •   dinsdag 3 september 2019

OVERZICHT VAKANTIES EN VRIJE DAGEN - SCHOOLJAAR 2019-2020 VOOR ALLE GROEPEN.

Herfst 14 oktober 2019 t/m 20 oktober 2019
Kerst 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaar (Carnaval) 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
Pasen 12 en 13 april 2020
Meivakantie 20 april 2020 t/m 1 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 31 mei en 1 juni 2020
Zomervakantie 13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020


!!!   Extra vrije dagen voor de groepen 1/2A en 1/2B :
vrijdag 15 november 2019
vrijdag 21 februari 2020
vrijdag 3 juli 2020


Studiedagen : 
2019:
25 september 2019 (woensdag), alle kinderen hele dag vrij !
30 oktober 2019 (woensdag), alle kinderen hele dag vrij !
2020:
22 januari 2020 (woensdag), alle kinderen hele dag vrij !
1 april 2020 (woensdag), alle kinderen hele dag vrij !
4 mei 2020 (maandag), alle kinderen hele dag vrij !


Extra vrije dagen : 
2020:
5 mei 2020 (bevrijdingsdag), alle kinderen hele dag vrij !
10 juli 2020 (calamiteitendag), alle kinderen hele dag vrij !

 

                  

AANVRAGEN VAN VERLOF

Alleen in bijzondere gevallen kan de directie verlof verlenen. Het toezicht op de leerplichtwet heeft de laatste jaren geleid tot strenge handhaving van de regels m.b.t. aanvraag voor schoolverzuim in verband met verlof voor vakantie en vrije dagen. De schoolleiding wordt verantwoordelijk gehouden voor naleving van deze regels. In de wettelijke bepalingen staat, dat vakantieverlof acht weken vooraf dient te worden aangevraagd en nooit kan worden verleend in de 1e twee lesweken van een nieuw schooljaar. Wij verzoeken u bij aanvragen van verlof met deze regels rekening te houden.

Share our website