OVERBLIJVEN


  •   dinsdag 3 september 2019

Overblijven

Kinderen die overblijven nemen hun eigen lunchpakket mee. Onder toezicht van een leerkracht, eten de kinderen hun lunch op in een klas in hun eigen gang. Hierna gaan de kinderen naar de overblijfjuffen. Zij houden toezicht op de kinderen tot 13.05 uur. Hierna nemen de leerkrachten die de toezichtbeurt hebben het van de overblijfjuffen over. Bij slecht weer blijven de overblijfkinderen in het gebouw. De overblijfjuffen begeleiden dan allerlei binnenactiviteiten.

Per keer kost het overblijven € 1,00. De leerkracht maakt op de groepslijst een aantekening dat uw kind voor deze dag of een aantal dagen vooruit overblijft. Hiervan stelt u de leerkracht van de laagste groepen tijdig in kennis. Oudere leerlingen zorgen hier zelf voor. Voor elke leerling kunnen ouders (of leerlingen) een tegoedkaart kopen voor 5, 10 of 20 overblijfmomenten. Deze tegoedkaart wordt voorafgaand aan het overblijfmoment op school gekocht. Voor aankoop van deze kaart kunt u tussen elke middagpauze terecht bij de overblijfmoeders of onder schooltijd bij onze schoolassistent. Deze tegoedkaart staat op naam van de leerling en blijft achter op school in de administratie van de overblijfouders. Bij elk overblijfmoment wordt met vermelding van datum een aantekening gemaakt op de kaart van uw kind. U ontvangt tijdig bericht van de overblijforganisatie wanneer het tegoed van uw kind verbruikt is. Tegoedkaarten blijven geldig totdat ze geheel verbruikt zijn.

Van 12.15 uur tot 13.05 uur blijven de poorten van de speelplaatsen gesloten in verband met toezicht bij de overblijfkinderen. De overblijvers dienen tijdens de gehele overblijfperiode op school te blijven, tenzij de ouders/verzorgers anders hebben afgesproken met de overblijfmoeders. Leerlingen die zich herhaaldelijk niet houden aan de "overblijfregels" kunnen middels de ouders/verzorgers verzocht worden om niet meer over te blijven. De werkzaamheden van de overblijfouders vallen onder de wettelijke aansprakelijkheid van de school. Het Bevoegd Gezag is verplicht een WA-verzekering voor overblijvende leerlingen af te sluiten (art. 45 WPO).

WILT U OOK OVERBLIJFKINDEREN BEGELEIDEN? MELD U AAN BIJ DE DIRECTIE!

Share our website