OUDERVERENIGING


  •   maandag 21 augustus 2017

 

                                                                                                samen werken aan de basis

 

WELKOM OP SCHOOL


Welkom ouders. Deze flyer ontvangt u via de leerkracht van uw kind welke binnenkort start of is gestart op de basisschool Op gen Hei.
Wij hebben dit geschreven uit optiek van de ouders van de oudervereniging.

Als ouders merken wij dat onze kinderen er elke dag ’n beetje bij leren. Ook wij leren daarvan, zij houden ons op die manier voortdurend alert en up to date. Dat geldt ook voor de oudervereniging. Deze staat midden in de maatschappij, in denken en doen. Wij zijn de oren en de ogen, op school en daarbuiten. Steeds op zoek naar nieuwe ideeën en activiteiten om ons steentje bij te dragen aan 8 fantastische jaren op de basisschool Op gen Hei. Dat kunnen we echter niet alleen. Dat doen we samen met u als ouders, de Medezeggenschapsraad, het lerarenteam en talloze vrijwilligers. Dit samen werken aan een vertrouwde basis is de inspiratie voor ons logo:

 

SAMEN WERKEN AAN DE BASIS.
Het logo symboliseert de samenwerking binnen onze groep en de samenwerking met alle andere partners op en rond de school. Samenwerken, maar ook samen werken aan die stabiele basis. En wij met z’n allen maken daar deel van uit.


WAT GAAT ER DIT JAAR GEBEUREN?
De oudervereniging organiseert activiteiten. Op dit moment zijn we nog aan het sleutelen aan een attractief programma. De exacte activiteiten en hun datum ontvangt u ruim van tevoren. De voorgenomen activiteiten zijn ondermeer:


                                       
 MAAR WE DOEN MEER ……!
Zonder overleg kan dit echter niet. We vergaderen daarom een aantal malen per jaar. Met alle bestuursleden, de Medezeggenschapsraad (MR) en de Directie. Daar wordt niet alleen over activiteiten gesproken. Zaken welke spelen op en rond de school kunnen aangekaart worden. In het overleg wordt besloten of een onderwerp door onze oudervereniging of door de MR verder wordt opgepakt. Voorbeelden zijn o.a. roken op het schoolplein, parkeren rondom de school en het automatisch sluiten van tussendeuren. De vergaderdata en verslagen van de bestuursvergaderingen zijn te lezen op de website van de school www.opgenhei.nl. Ook geven we indien nodig flyers uit en blijft u van alles op de hoogte.

ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING.
Elk jaar is er een algemene ledenvergadering. Elke ouder/verzorger is uitgenodigd om de algemene ledenvergadering bij te wonen. We geven een terugblik op het afgelopen schooljaar en een toelichting op onze plannen. Verder worden er besluiten genomen zoals de hoogte van de ouderbijdrage voor het volgend schooljaar en wordt inzicht gegeven in de financiële situatie. Verder is nieuw dat we een gastspreker hebben die komt vertellen over een bepaald thema. Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs. Aarzel niet, voor koffie en een stukje cake is gezorgd.

ONS TALENTENTEAM.
Het bestuur bestaat in het begin van dit schooljaar uit 16 ouders. Janina Drummen, Angela Korzeluis, Kelly Boerakker, Mark van Gastel, Kirstin van Beurden, Ivo Kil, Sandy Cremers,  Patricia Senden, Nancy Pijls, Manon Witteman, Sandra Souren, Karin Visch, Rik van Loo, Wendy Janssen, Sandra Geraets. Bovendien zijn er een aantal ouders waar we tijdens activiteiten altijd op kunnen rekenen. Iedereen gaat zijn talent inzetten om er leuke jaren van te maken.

OUDERBIJDRAGE.
Om diverse activiteiten in schoolverband te kunnen organiseren en financieren, vraagt de oudervereniging in het begin van het schooljaar van ouders een bijdrage. Deze bijdrage is overigens niet verplicht, maar u begrijpt dat zonder deze bijdrage het organiseren van activiteiten financieel onmogelijk wordt. Ook is het t.o.v. kinderen van wel betalende ouders niet eerlijk als kinderen van niet betalende ouders profiteren van de activiteiten. Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen jaar is de hoogte van de ouderbijdrage voor dit nieuwe schooljaar vastgesteld op € 18,50 per kind. Bij betaling krijgt uw kind bv. een flinke korting bij de schoolreis. Het levert dus al snel voordeel op. Alle ouders krijgen in september hierover een brief.
 
NOG MEER WETEN?
Is de informatie niet duidelijk, wilt u reageren op de onderwerpen, net iets meer weten, bent u enthousiast, nieuwsgierig of wilt u ons team komen versterken? Neem dan contact met ons op door een briefje in het postvak van de oudervereniging in de lerarenkamer te deponeren of een e-mail te sturen naar janina.drummen@live.nl. Het liefst hebben we natuurlijk het persoonlijke contact. U kunt altijd een van de bovengenoemde ouders direct aanspreken.
Tot slot spreken we nogmaals de wens uit dat úw kind(eren) leuke, veilige, leerzame en onvergetelijke schooljaren op basisschool Op gen Hei mogen beleven …………. en ons realiseren dat wij allen daar een aandeel in hebben.

Share our website