OUDERVERENIGING


  •   vrijdag 4 september 2020

                                                                                                    WELKOM OP SCHOOL

 

Welkom ouders! Deze flyer ontvangen jullie via Isy en/of de leerkracht van jullie kind dat binnenkort start of onlangs is gestart op de basisschool Op gen Hei. We hopen jullie hiermee wat meer inzicht te geven in wat de oudervereniging doet en wat jullie als ouders hierin kunnen betekenen.


WAT DOET DE OUDERVERENIGING?

Als oudervereniging proberen we een steentje bij te dragen aan acht fantastische jaren op basisschool Op gen Hei door het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met jullie als ouders, de Medezeggenschapsraad (MR), de schooldirectie, het lerarenteam, diverse vrijwilligers en een aantal lokale sponsoren. Daarnaast zijn we er uiteraard voor jullie als ouders: we zijn de ogen en de oren van de ouders, en als er zaken spelen op en rond de school bespreken we dit binnen de oudervereniging en als nodig met MR en/of schooldirectie.

De oudervereniging organiseert jaarlijks onder meer de volgende activiteiten

- Fancy fair
- Boekenbal
- Filmavond
- Sinterklaas
- Kerst
- Carnaval
- Pasen
- Schoolfotograaf 

We hanteren jaarlijks vaste momenten voor deze activiteiten. Daarmee houden we het overzichtelijk voor iedereen. Deze momenten treffen jullie aan op de schoolkalender die jullie hebben ontvangen of nog zullen ontvangen via school.
De afgelopen twee schooljaren hebben we -als gevolg van de coronamaatregelen- helaas een aantal activiteiten niet of slechts in aangepaste vorm door kunnen laten gaan. We hopen dat we dit komende schooljaar de activiteiten weer zonder beperkingen kunnen organiseren.

Het bestuur van de oudervereniging vergadert een aantal keer per jaar met alle bestuursleden en als nodig afgevaardigden van de MR en de schooldirectie. Daar wordt niet alleen over activiteiten gesproken, maar ook over zaken die spelen op en rond de school. In het overleg wordt besloten of een onderwerp door onze oudervereniging of door de MR verder wordt opgepakt.
Indien nodig, brengen we jullie als ouders op de hoogte via flyers of berichten op Isy. Daarnaast proberen we jullie via Isy zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alles wat de oudervereniging voor de kinderen organiseert.


HET BESTUUR

Het bestuur van de oudervereniging bestaat in het begin van dit schooljaar uit de volgende ouders: Frans Brouwer (voorzitter), Desirée Jansen-van Hof (penningmeester), Kirsty Suhopoljac-Sijstermans (sectretaris), Damiët Pieters, Daniëlla Lemeer-Herpers, Jasmijn Berghuis, Janina Drummen, Kelly Boerakker-van der Gard, Manon Krüger-Crützen, Mieke Monsewije, Nancy Pijls, Naomi Maric, Patricia Senden, Rik van Loo, Sandra Franken, Sandra Souren-Helms, Steffie Ruijsch-Müller, en Wendy de Zeeuw. Bovendien is er een aantal ouders op wie we tijdens activiteiten altijd kunnen rekenen. Iedereen zet zijn of haar eigen talent in om er leuke jaren van te maken.  


OUDERBIJDRAGE

Om de diverse activiteiten te kunnen organiseren en financieren vraagt de oudervereniging in het begin van het schooljaar van ouders een bijdrage. Deze ouderbijdrage is niet verplicht. De activiteiten die oudervereniging organiseert staan altijd open voor alle kinderen, ongeacht of voor hen ouderbijdrage is betaald of niet. Daarbij geldt wel dat kinderen voor wie ouderbijdrage is betaald korting krijgen op sommige activiteiten, zoals de schoolreis.

Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, heeft de oudervereniging de ouderbijdrage uiteraard wel nodig om activiteiten te kunnen blijven organiseren en financieren. We hopen dan ook dat we ook van jullie een ouderbijdrage mogen ontvangen.

In eerdere schooljaren was de ouderbijdrage vastgesteld op € 18,50 per kind. Omdat we in de afgelopen twee schooljaren als gevolg van de coronamaatregelen minder activiteiten hebben kunnen organiseren, hebben we in die jaren een deel van de ouderbijdrage niet gebruikt. Om die reden heeft het  bestuur van de oudervereniging in afstemming met de MR besloten om de ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 vast te stellen op een lager bedrag dan gebruikelijk, en wel op
€ 10 per kind.

 
Alle ouders krijgen aan het begin van ieder schooljaar een brief over de ouderbijdrage voor dat jaar. Voor jullie als nieuwe ouders hebben wij deze brief als bijlage bij deze informatieflyer bijgevoegd. Hierin staat meer informatie over de hoogte van de ouderbijdrage en hoe deze -desgewenst- te betalen. We hopen dat we ook van jullie een ouderbijdrage mogen ontvangen.


ALLERGIE-INFORMATIE
Graag zijn wij op de hoogte van eventuele voedselallergieën van de kinderen. De reden hiervoor is dat wij als oudervereniging regelmatig een traktatie aan de kinderen aanbieden bij de activiteiten die wij organiseren. We willen uiteraard met voedselallergieën rekening houden. Dergelijke informatie hebben jullie als het goed is al aan school doorgegeven, maar school mag dit niet aan ons doorgeven omdat het medische informatie betreft.

Op Isy vinden jullie daarom een bericht van de oudervereniging met het verzoek aan ouders om eventuele voedselallergieën van hun kinderen door te geven. Mocht jullie kind een voedselallergie hebben, lees dan s.v.p. even dit bericht hoe jullie dit aan de oudervereniging kunnen doorgeven.

HANDJE HULP
We hebben een klein team van enthousiaste ouders, maar kunnen extra handen hulp altijd goed gebruiken. Dat kan als lid van ons bestuur, waarbij je actief betrokken bent bij de organisatie van de activiteiten, maar ook als hulpouder, waarbij je zelf kijkt bij welke activiteiten je een handje hulp wilt verlenen. Dat kan zijn bij de opbouw/afbouw, als begeleider, in de voorbereidingen, etc. Iedere hand hulp, hoe beperkt ook, is meer dan welkom.

NOG MEER WETEN?
Is de bovenstaande informatie niet duidelijk, hebben jullie vragen of zijn jullie enthousiast en willen jullie ons team komen versterken? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar ovopgenhei@gmail.com. Jullie  kunnen uiteraard ook altijd een van de bovengenoemde ouders direct aanspreken.
 
TOT SLOT

Tot slot spreken we de wens uit dat jullie kind(eren) leuke, veilige, leerzame en onvergetelijke schooljaren op basisschool Op gen Hei mag/mogen beleven …………. en dat we ons realiseren dat wij allen daar een aandeel in hebben.


Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Oudervereniging Op gen Hei

 

Share our website