NIEUWS EN NIEUWSBRIEVEN


  •   dinsdag 3 september 2019

 
Schoolorganisatie 2019-2020
 
De lestijden zijn als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag   ‘s morgens 
‘s middags        
08.30-12.00 uur
13.15-15.15 uur
Woensdag Groep 1 t/m 4  
 groep 5 t/m 8        
08.30-12.15 uur
08.30-12.30 uur
 
     -  op woensdagmiddag hebben alle groepen vrijaf
 
Toelichting:     
- groep1 heeft het gehele schooljaar vrijaf op vrijdag.
- de groepen 4 t/m 8 hebben het gehele schooljaar les op vrijdag.
- situatie voor de groepen 2 en 3:
 -de groepen 2 en 3 hebben het gehele schooljaar vrijaf op vrijdagmiddag
 -de groepen 1.2 hebben daarnaast nog 3 x op vrijdagochtend vrij.
 
Overzicht vrijaf op vrijdagochtend groepen 2
Waardoor op deze dagen ook voor leerlingen gr 2 geen lessen zijn!
 
2019     2020  
15 november Vrijdag   21 februari vrijdag
      03 juli vrijdag
         
 
 
Overzicht vakanties en vrije dagen schooljaar 2019 - 2020 voor alle groepen.
 
Herfst 14-10-2019 t/m 18-10-2019 
Kerst 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaar (Carnaval) 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Pasen ( maandag) 13-04-2020
Meivakantie 20-04-2020 t/m 01-05-2020
Bevrijdingsdag 05-05-2020
Hemelvaartsvakantie 21-05-2020 en 22-05-2020
Pinksteren ( maandag) 01-06-2020
Zomer 13-07-2020 t/m 21-08-2020
 
Uit de beschikbare reserve-uren worden, verspreid over het gehele jaar, voor het team studie-/ werkoverdagen gepland. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij!
De data zijn:
 
2019:  25 september, 30 oktober
2020:  22 januari, 1 april, 4 mei, 10 juli
 
In de praktijk betekent dit dat de hemelvaartsvakantie door de studiedag op 4 mei en de extra vrije dag op 5 mei (bevrijdingsdag) 2 dagen langer duurt dan dat U gewoon bent.
 
 
Geeft u deze data een rood randje op de kalender!
Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen niet “voor een gesloten poort staan”
 
 
Indeling leerling-groepen en (groeps)taken leerkrachten schooljaar 2019-2020.
 
Op basis van leerlingenaantallen en hulpvraag van leerlingen is voor komend schooljaar besloten om met 10 groepen aan het schooljaar te beginnen. Vanaf januari 2020 komt door het opstarten van een tweede instroomgroep de 11e groep bij. Net zoals u in dit schooljaar gewend bent. In schooljaar 2019-2020 is gekozen voor een combinatiegroep 3/4.
 
Groep Groepsleerkracht Aanwezig op: Bijzonderheden:
1 Mevr. V. Palmen
Mevr. M. Kuijpers
Maandag en dinsdag
Woensdag en donderdag
Opstarten 2e instroomgroep behoort tot de mogelijkheden. De lln. van de instroomgroep zijn iedere vrijdag vrij!
1.2 A
 


Mevr. A. Boekestein
 
Mevr. J. Lonussen
Maandag en vrijdagochtend
Dinsdag, Woensdag, en Donderdag
 
 
De lln. van groep 1.2 a en 1.2b zijn woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.
1.2 B

Mevr. S. Meijs
Dhr. M. Rijntjes
Maandag.
dinsdag t/m vrijdag
3
 


Mevr. E. Weerts
 
Mevr. R. Eijkemans
 
Maandag, dinsdag en vrijdag
Woensdag, donderdag
 
De lln. van groep 3 zijn woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.
       
3/4
Dhr. M Hendriks
 
Mevr. M.J. Huijnen
Maandag en vrijdag.


Dinsdag, woensdag en
donderdag
Dhr. Hendriks is ook op dinsdag en donderdag aanwezig, voert dan andere werkzaamheden uit.

4

Mevr. S. Vrolichs

Maandag t/m vrijdag


13 dagen compensatieverlof.
(Dhr. Hendriks).
 
5A


5B
Mevr. Hellmanns 


Mevr. E. Douven
Maandag t/m vrijdag

 
Maandag t/m vrijdag
Mevr. E. Douven wordt als gevolg van verlof op 29 donderdagen vervangen door Mevr. Weerts
 
6  
Mevr. J. Roberts
 
maandag t/m vrijdag.

Mevr.J. Roberts heeft 13dagen recht op compensatieverlof
Dhr. Hendriks vervangt haar
 
7  
Dhr. P. Bruininks
 
 
maandag t/m vrijdag

Dhr. P. Bruininks heeft recht op13 dagen compensatieverlof.
Dhr. Hendriks is zijn vervanger.
 
8  
Dhr. G. Breuls
 
 
Maandag t/m vrijdag

Dhr. G. Breuls wordt alle maandagen vervangen door dhr. Plantaz.
 
 
Met ingang van schooljaar 2017-2018 maakt onze school onderdeel uit van het project “OPLEIDEN IN SCHOOL”. Dit betekent dat ieder schooljaar een aantal “Nieuwste Pabo studenten in onze school/ groepen onder begeleiding van een docent /mentor praktijkervaring op kan doen.
Voor welke groepen dit gaat gelden hoort U via een uitgave van “de nieuwsflash”.
In schooljaar 2019-2020 is ook een 4ejaars student aan onze school verbonden. Deze collega in wording zal vanaf februari 2020 zelfstandig gaan deelnemen aan de begeleiding van groep 1/2a van juf Anja en juf Johanny


Met vriendelijke groeten,
Peter Smeets
Directeur basisschool Op Gen Hei.
 
Share our website