ISY


  •   donderdag 29 april 2021

Al sinds schooljaar 2014-2015 worden berichten, mededelingen, info, enz. digitaal verspreid onder de ouders. Voorheen bleek dat veel info de ouders vaak niet bereikte en later werd het teruggevonden in laatjes op school, in gymtassen, ergens achter een kast, enz. of het kwam per abuis bij het oud papier terecht. Ook de mailing werkte niet feilloos en zodoende heeft de school besloten over te stappen op het informatie/communicatiesysteem van ISY.

Ouders kunnen nu te allen tijde zien wat er op school gebeurt. Als ouder ontvangt u een specifieke kind-gerelateerde code die het mogelijk maakt via uw emailadres in te loggen via de computer, tablet of smartphone. Via het prikbord kunnen schoolgerelateerde berichten worden geplaatst waar ouders/kinderen voordeel mee kunnen doen of gerichte info betreffende een bepaald probleem vinden. Is er nieuws betreffende de klas waar uw kind in zit of is er een algemene nieuwsmelding, dan ontvangt u meestal een e-mail, met de melding:  'Isy heeft nieuws'. Via de link in dit mailtje komt u dan direct bij het nieuwe bericht.
Ook uitnodingen voor de rapportgesprekken worden via Isy verstuurd.

Share our website