HOOFDLUIS


  •   donderdag 3 september 2020

Hoofdluis

WAT TE DOEN BIJ HOOFDLUIS?

Op onze school controleren moeders, na bijscholing door de GGD, op vrijwillige basis na iedere schoolvakantie uw kind(eren) op hoofdluis. Dit gebeurt heel discreet. Alleen u als ouder/verzorger krijgt te horen of uw kind geplaagd wordt door hoofdluis. Aan kinderen in de klas wordt niets meedegedeeld.

In eerste instantie zal coördinator Mevr. Peggy Nieswand telefonisch contact met u opnemen. Helaas lukt dat niet altijd. Dan krijgt uw kind een briefje van school mee met de mededeling dat hoofdluis is geconstateerd. Indien u vragen heeft over de behandeling van hoofdluis of hoofdluisneten kunt u contact opnemen met Mevr. Nieswand, tel. 06 - 543 387 12. Zij kan u de benodigde informatie verstrekken. Dit alles volgens de richtlijnen van de GGD.

Helaas is gebleken dat plaatselijke drogisterijen u graag adviezen geven over behandeling van hoofdluis. Zij zullen u vaak adviseren om met behulp van allerlei middeltjes preventief te behandelen zodat uw kind geen hoofdluis krijgt. Dit levert u, behalve een lege beurs, jammer genoeg niets op. Erger nog, door preventief te behandelen wordt uw kind resistent oftewel ongevoelig voor anti-hoofdluislotions of shampoos. Het zal dan eerder hoofdluis krijgen en er last van blijven houden. Nadrukkelijk willen wij erop wijzen dat u niet kunt voorkomen dat uw kind last van hoofdluis krijgt. U kunt wel de kans verkleinen door uw kind te stimuleren in het gebruik van de LUIZENCAPES op school. Verder voorkomen dat kinderen onderling gebruik maken van elkaars kammen of mutsen (denk aan b.v. verkleedpartijen).

Het helpt ook al iets als meisjes hun haren in staarten of vlechten dragen, of als jongens gel in hun haren smeren. Echter: “VOORKOMEN KUNT U HET NOOIT!” Geef uw geld ook niet uit aan allerlei preventieve huis-, tuin- en keukenmiddeltjes. Behandel uw kind alleen als het last heeft van luizen en/of neten ! Ook regelmatige controle thuis is van belang. Geef altijd aan de school door als u thuis hoofdluis constateert.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator hoofdluisbestrijding (Mevr. Peggy Nieswand), of met de groepsleerkracht van uw kind(eren). Zij kunnen u dan doorverwijzen.

Share our website