Missie

Missie

Het begrip missie heeft te maken met ons bestaansrecht. Waarom doen we wat we doen? Waarvoor staan we? Wat zijn onze waarden? Waarom zijn we er en wat willen we met ons onderwijs betekenen voor de buurt, de regio en de samenleving als totaliteit? Wij hebben de kern van onze missie in de volgende zin gegoten:

IEDER INDIVIDUEEL, SAMEN ééN GEHEEL.

BS Op gen Hei werkt "vanuit het kind" (ieder individueel, samen 1 geheel) aan zo breed en hoog mogelijke opbrengsten.
We stellen hoge doelen en begeleiden onze leerlingen op de weg naar zelfstandigheid. Werken aan relatie, competentie en autonomie bevorderen de (zelf) kennis, (sociale) vaardigheden en het vormen van een positief zelfbeeld zodat kinderen zich bewust zijn van hun eigen kwaliteiten en (on)mogelijkheden. Welbevinden als sleutel tot "blij zijn met wie je bent". We zien onderlinge verschillen als kansen om op een respectvolle wijze met en van elkaar te leren. De totale ontwikkeling van het kind staat centraal, een gegeven dat leidend is in de wijze waarop we de schoolverslagen vormgeven.
Tot slot een aantal voorwaarden om de missie te kunnen verwezenlijken zijn:
*Het belang van het kind staat ALTIJD centraal!!
*Orde, rust en regelmaat als rustpunt in een sterk bewegende maatschappij. 
*Bs OGH, een school waar een kind zich veilig voelt en op basis daarvan tot leren komt.

 

Samengevat kunnen we stellen dat onze missie erop gericht is om onze leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden zodat zij enerzijds een voor hen maximale prestatie kunnen leveren en anderzijds een voldoende uitgeruste gereedschapskist meekrijgen waardoor zij in staat zullen zijn in een veranderende wereld hun weg te vinden.

Share our website