MedezeggenschapsraadGraag willen we ons even voorstellen, we zijn de medezeggenschapsraad van basisschool Op Gen Hei. De medezeggenschap is betrokken bij het schoolbeleid en bestaat uit zowel leerkrachten als ouders. Onze MR wordt gevormd door Sandra Franken, Marco Huijten (tevens penningmeester MR) en Rob Koopmans als oudergeleding en Suzanne Meijs (tevens voorzitter MR), Marie-Jeanne Huijnen en Johanny Lonussen (tevens secretaris) als personeelsgeleding.
 
We vergaderen 5 tot 6 keer per schooljaar. In het eerste gedeelte van een vergadering vergaderen we met de directeur en informeert en bespreekt de directeur de lopende schoolzaken met ons. In het tweede gedeelte van de vergadering verlaat de directeur de vergadering en worden de overige agendapunten besproken.
Wat komt er zoal aan bod tijdens de vergaderingen? Het schoolbeleid, de schoolontwikkelingen, zaken rondom het personeel en de bezetting van de groepen, de begroting....
De MR tracht via de oudergeleding de ouders van school te vertegenwoordigen en via de personeelsgeleding het personeel te vertegenwoordigen. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. 
 
Om de ouders zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk dat de leden van de MR weet hebben van uw vragen, zorgen en signalen. Per email zijn we bereikbaar op het volgende adres: mropgenhei@movare.nl. Ook kunt u 1 van ons persoonlijk een bericht sturen:
Sandra Franken: sandra.franken@gmail.com
Marco Huijten: marco.huyten@apg.nl 
Rob Koopmans: koopmansrpw@hotmail.com
Marie-Jeanne Huijnen: mariejeanne.huynen@movare.nl
Suzanne Meijs: suzanne.meijs@movare.nl
Johanny Lonussen: Johanny.lonussen@movare.nl
 
Daarnaast mag u ons natuurlijk altijd aanspreken bij de schoolpoort.
 
Met vriendelijke groet,
 

Verslagen vergaderingen

Leden MR


Sandra Franken
                         

 Rob Koopmans


Suzanne Meijs


Marie-Jeanne Huynen

 
Johanny Lonussen


Marco Huyten
Share our website