I.C.T.

De technische vooruitgang gaat razendsnel. Binnen het onderwijs speelt ICT al menig jaren een rol en ook hier verandert het aanbod geregeld. Zo vinden we in alle groepen digiborden, waarop digitale lessen of bijvoorbeeld leerkrachtassistenten zorgen voor variatie in de lessen. De mogelijkheden op deze borden zijn eindeloos. Naast toepassingsfilmpjes en instructies worden deze borden gebruikt bij presentaties, spreekbeurten, etc. Veel methodes hebben ook digitale (verwerkings)software. Ook deze wordt binnen onze school ingezet.
Verder beschikt de school over tablets en chromebooks, die de leerlingen kunnen gebruiken bij diverse vakgebieden. Ook bestaat de mogelijkheid om toetsen digitaal af te nemen met deze devices. Soms kiezen leerkrachten voor deze wijze van toetsafname, soms gaat de voorkeur uit naar een papieren versie. Leerlingen oefenen door gebruik van devices tijdens de lessen, hoe ze met de verschillende digitale middelen om moeten gaan en worden zo gaandeweg steeds vaardiger.
Share our website