Cito volgsysteem

Het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs bestaat uit observatie-instrumenten, de LVS-toetsen, de Entreetoetsen en het computerprogramma LOVS. Hiermee volgen de leerkrachten de leervorderingen op systematische wijze. Ze krijgen hiermee inzicht in de resultaten van de onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Deze informatie geeft houvast bij het plannen en evalueren van het onderwijsaanbod.
Share our website